De vereniging

 

Het bestuur van de Belangenvereniging Molvense Erven is alsvolgt samengesteld:

Voorzitter:               vacant

Secretaris:              Bert Eshuis                ME 27

Penningmeester:    Sjef Bergers               ME 31

Bestuurslid:            Lique Chatrou             ME 6

Bestuurslid:            Boudewijn Raessens  ME 260

Mailadres:     bestuur@bvme.nl

Huishoudelijk regelement:   Huidhoudelijk regelement.pdf