De vereniging

 

Het bestuur van de Belangenvereniging Molvense Erven is alsvolgt samengesteld:

Voorzitter:               vacant

Secretaris:              Bert Eshuis                ME 27      bert.eshuis@onsnet.nu

Penningmeester:    Sjef Bergers               ME 31      040-283 4354

Bestuurslid:            Lique Chatrou             ME 6        lique@onsnet.nu

Bestuurslid:            Boudewijn Raessens  ME 260    06-5731 1229

 

 

Mailadres:     bestuur@bvme.nl

Huishoudelijk regelement:   Huidhoudelijk regelement.pdf