Burenhulp

 

Veelal zullen buren elkaar helpen als dat nodig is. In die gevallen waar, om een of andere reden, geen buur kan helpen, kan men een “burenhelper” benaderen.  Het gaat hier om b.v. een boodschap doen, iemand naar de dokter brengen of praktische en huishoudelijke klussen.

In de jaarlijkse “Buurtinformatiegids” staan alle burenhelpers, met foto, contactgegevens en de soort hulp die ze willen geven.

Aarzel niet om hulp te vragen als u even omhoog zit, de “burenhelpers” zijn blij als zij behulpzaam kunnen zijn.

Meer informatie over het project is te krijgen bij Corrie Eshuis (ME 27, tel. 040-2835461) of Lique Chatrou (ME 6, tel. 0640 45 80 33)

Een van onze leden is ook Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) en Cliënt Ondersteuner (CO) voor de Molvense Erven: VOA-CO info