Spouwmuurisolatie in de Molvense Erven

 

De Commissie Duurzaam van de BVME heeft het onderwerp “Spouwmuurisolatie” uitgebreid bestudeerd en haar bevindingen vastgelegd in het document “Spouwmuurisolatie in de Molvense Erven” Het volledige document kunt u hier lezen; hieronder staat de slotconclusie.

SLOTCONCLUSIE

Voor huizen in de Molvense Erven is isoleren van de spouwmuur financieel alleen aan te bevelen als er nog geen isolatiemateriaal in de spouw aanwezig is. Als er al “oud” isolatiemateriaal aanwezig is, zal het technisch soms mogelijk zijn, maar vanuit te behalen energiebesparing en financieel oogpunt veelal niet zinvol; soms kan het ook risicovol zijn om de isolatie aan te vullen of te vervangen. Als het niet alleen om het financieel rendement gaat, maar om comfort en duurzaamheidsoverwegingen kan natuurlijk toch worden overwogen om hiertoe over te gaan. Gezien de recente uitspraak van de Raad van State is na-isolatie echter niet toegestaan als vooraf door een isolatiebedrijf wordt vastgesteld dat er vleermuizen aanwezig zijn of toegang kunnen hebben tot de spouwmuren. Gezien de constructie van de huizen in de Molvense Erven is te verwachten dat dit in de praktijk het geval kan zijn.

Gezien de combinatie van financiële overwegingen en de onduidelijkheid wat betreft de consequenties van de recente uitspraak van de Raad van State omtrent de vleermuisproblematiek is de Commissie Duurzaam van mening dat het verstandig is voorlopig te wachten met na-isoleren totdat hieromtrent meer duidelijkheid is over de consequenties voor en de ondersteuning van particulieren.

Commissie Duurzaam BVME

2023-08-05